Generator Asteroido-podobnych Obiektów 2D (Generator Wielokątów)

Prosty algorytm służący do generowania pseudo-losowych asteroid (wielokątów).

Opis


Algorytm służy do wygenerowania wielokąta, mogącego imitować asteroidę w grze 2D.

Idea algorytmu polega wygenerowaniu N współrzędnych wierzchołków, których odległość od punktu generowania wszystkich punktów S (czyli w rezultacie środka koła) jest nie większa od jego promienia R (w przypadku wielokąta wypukłego odległość wygenerowanego punktu od S jest zawsze równa R).

 

Algorytm


Wejście

 • N – ilość wierzchołków, z których będzie składał się wielokąt (0 < N ≤ 360 ∈ N);
 • S – punkt względem, którego generowana jest reszta wierzchołków;
 • R – maksymalna odległość punktów od S (R > 0 ∈ N);
 • isConvex – flaga true/false informująca o tym czy wielokąt ma być wypukły.

 

Wyjście

 • x[N] – kolekcja (tablica/lista) punktów będącymi wierzchołkami wielokąta (są ułożone zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

 

Zmienne/funkcje pomocnicze

 • i – aktualnie generowany wierzchołek;
 • d – odległość (od S) w jakiej ma zostać wygenerowany wierzchołek;
 • φ – kąt wycinka koła;
 • ψ – kąt pod jakim zostanie wygenerowany nowy wierzchołek;
 • Random(min, max) – funkcja generująca liczbę całkowitą z przedziału [min,max).

 

Lista kroków

 1. i = 0, φ = 360 / N, d = R.
 2. Jeżeli isConvex jest równy:
  • false to d = Random(0,R).
 3. ψ = Random(0, φ) + iφ.
 4. x[i] = S + (cos(ψ) * d, sin(ψ) * d).
 5. i = i +1.
 6. Jeżeli i < N, to wróć do punktu (2).

 

Wyjaśnienie działania


Naszym celem jest wygenerowanie ‚ładnego’ wielokąta, tzn takiego którego krawędzie nie przecinają się ze sobą. Po lewej stronie widzimy efekt, którego nie chcemy, a po prawej efekt którego pożądamy.

asteroid-gen-1-types

Pierwszą intuicją jaką należy zauważyć jest fakt że tak naprawdę generujemy obiekt znajdujący się wewnątrz koła (środkiem koła jest punkt względem, którego tworzymy wielokąt, a promieniem jest maksymalna odległość wierzchołków od punktu startowego), a jedynie co robimy to wybieramy w sposób losowy punkty, które do niego należą.

asteroid-gen-2-basic-model

Kolejnym ważnym faktem jest to, że musimy ustalić sobie jakiś kierunek względem którego będziemy ustawiali kolejne wierzchołki (kierunek zgodny lub przeciwny do ruchu wskazówek zegara), tylko w ten sposób połączenia punktów nie będą się przecinały.

Skoro pracujemy na kole, to sprawa staje się prosta. Pierwszym krokiem algorytmu jest podzielenie okręgu na N równych części, w rezultacie nasze koło składa się z N wycinków (kawałków pizzy).

asteroid-gen-3-pizza

Każdy „kawałek pizzy” to zbiór punktów (inaczej mówiąc: obszar z którego możemy wybrać punkt), z których możemy wybrać losowy punkt (krok 2 i 3) i dodać go do kolekcji (krok 4).

asteroid-gen-4-vertex-gen

Dalej analogicznie przechodzimy po wszystkich wycinkach (wg wcześniej ustalonej kolejności) i dla każdego wycinka wybieramy losowo jeden punkt. Na koniec łączymy wszystkie punkty i cieszymy się z otrzymanego rezultatu.

asteroid-gen-5-result

 

Implementacja


C/C++

 

 

Demo


Uwaga, Demo nie było przetestowane!

 

Code ON!