Min & Max

Kontynuacja serii artykułów o algorytmach, tym razem na tapetę trafiają algorytmy służące do znajdowania elementu minimalnego i maksymalnego w zbiorze.

/* Ten artykuł by nie powstał gdyby nie mój znajomy ze studiów, Michale dzięki za dostarczenie „rozrywki” */

Minimum | Maximum


Powszechnie wiadomo, że napianie implementacji wyszukiwania najmniejszego/największego elementu nie jest trudne, ta metoda polega po „przejechaniu” po wszystkich elementach tablicy i porównaniu ich z podejrzanym elementem o bycie minimalnym/maksymalnym.

Lista kroków (szukanie minimum)

 1. i = 1; min = t[0]
 2. Jeżeli t[i] < min, to min = t[i]
 3. Jeżeli i < N, to idź do kroku (2).

minmax-linear

W analogiczny sposób działa wyszukiwanie elementu maksymalnego, w obu przypadkach mamy do czynienia ze złożonością O(n) (ponieważ przechodzimy po wszystkich elementach tablicy) oraz n-1 porównań (na początku przypisujemy wartość, pętla zaczyna się od i=1). Implementacje tych algorytmów mogą wyglądać następująco:

Analogicznie wygląda funkcja int Maximum(int array[], int size) .

 

Minimum & Maximum (v1)


Aby łatwiej zrozumieć kolejną (tą bardziej poprawną) wersję wyszukiwania minimim i maximum prześledźmy jeszcze dodatkowy krok pośredni, który będzie niczym innym jak „wrzuceniem” obu wrześniej napisanych funkcji do jednej pętli for.

Jak widzimy przechodzimy po wszystkich elementach, ale dzięki zastosowaniu pojedynczej pętli uzyskaliśmy 2n-2 porównań, całość można jeszcze znacznie poprawić zauważając ciekawy fakt.

 

Minimum & Maximum (v2)


Dość łatwo jest zauważyć, że cały proces można nieco poprawić w dość prosty sposób (który swego czasu pokazywałem na blogu, lecz już nie jest dostępny). Mianowicie zamiast sprawdzania elementów tablicy pojedynczo, możemy sprawdzać jednocześnie 2. Wynika to z faktu, że jeżeli A < B, to A nie może być elementem maksymalnym, może być co najwyżej elementem minimalnym.

Zmienne

 • t[N] = tablica o rozmiarze N;
 • i – index tablicy;
 • min, max – element minimalny/maksymalny;
 • s_min, s_max – element potencjalnie minimalny/maksymalny.

Lista kroków

 1. Ustaw min i max na pierwszy element tablicy; i = 1;
 2. Sprawdź, czy t[i] < t[i+1]
  1. Jeżeli tak, to t[i] jest podejrzane o bycie nowym elementem minimalnym, a t[i+1] jest podejrzany o bycie elementem maksymalnym (s_min = t[i]; s_max = t[i+1]).
  2. Jeżeli nie, to mamy sytuację odwrotną (s_min = t[i+1]; s_max = t[i])
 3. Jeżeli:
  1. s_min < min, to znaleźliśmy nowy element minimalny: min = s_min.
  2. s_max > max, to znaleźliśmy nowy element maksymalny: max = s_max.
 4. i = i+2; jeżeli i < N to idź do kroku (2).

Oczywiście istnieje pewien problem, jeżeli N jest parzyste to wychodzilibyśmy poza zakres tablicy, dlatego należy na początku obiegu pętli sprawdzić czy jesteśmy w stanie odwołać się do t[i+1]. Poniżej przedstawiam przykładową implementację.minmax

Złożoność powyższego algorytmu to wciąż O(n), ale mamy stosunkowo mniej porównań, bo zeszliśmy do 3n/2. Szybka (i nieformalna) analiza: wykonujemy 3 porównania, które powtarzamy n/2 razy (przy każdym obiegu pętli poruszamy się o 2 indeksy).

 

MinMax & Sortowanie przez Wybieranie (Selection Sort)


coming soon…

 

Code ON!


 • Nigdy nie zagłębiałem się w działanie takiego algorytmu. W Javie wystarczy napisać Math.min(number, number), lub Math.max(number, number). :)

  Ciekawy wpis. :>

  • Nawiasem mówiąc nie jest to najlepsza wersja tego algorytmu, można zejść jeszcze o 2 porównania. Dzięki za komentarz