#Piszemy gre w SFML’u – Lekcja 2

Podczas tej lekcji zajmiemy się poruszaniem postaci po mapie oraz animacją.

!UWAGA! Kurs leży w kategorii ‚Obsolete’ co oznacza, że może być nieaktualny, zawierać błędy i nie polecam z niego korzystać. [INFO]

Kod z poprzedniej lekcji jest tutaj.

Przed rozpoczęciem dalszej pracy warto przygotować sobie materiały do dzisiejszej lekcji. Będziemy potrzebowali oczywiście poszczególnych klatek animacji, dzięki którym nie będziemy poruszali statycznym obrazkiem. Do tego celu ja użyję gotowego assetu:

Warlock’s Gauntlet artists – rAum, jackFlower, DrZoliparia, Neil2D,

konkretnie obrazka player-move.png.

Jak zauważyłeś wszystkie klatki animacji są w 1 obrazku takie coś nazywamy atlasem animacji, ale możesz także spotkać nazwy anglojęzyczne t.j.: spritesheet, tileset (w przypadku kafelków).

Na początku dodajemy 2 klasy: Engine oraz Player. Czym będą się one zajmowały?

  • Engine będzie zarządzało naszą grą, czyli animacjami, obiektami na scenie, kolizjami, itd.
  • Klasa Player jest naszą reprezentacją gracza w kodzie gry, ta klasa przechowuje wszystkie potrzebne nam informacje o graczu (pozycję, prędkość, itd).

Zacznijmy od zaktualizowania klasy Game. W Game.h dopisujemy nową metodę void single(), następnie w Game.cpp w runGame() pod GameState::Game dopisujemy single() oraz break.

Oto jak prezentuje się metoda single():

Jak widać przy tworzeniu przekazujemy okno do konstruktora Engine, następnie uruchamiamy samą grę. Po wyjściu z gry zmienia nam się status gry na MENU.

Przejdźmy teraz do klasy Engine, która obecnie nie jest zbyt rozbudowana.

W konstruktorze jedynie co robimy to ustawiamy wskaźnik na okno, destruktor zostawiamy pusty.

Metoda runEngine() to funkcja która po prostu przechwytuje wciśnięcia klawiszy.

W naszej grze gracz będzie szedł w kierunku kursora, ale dopiero po wciśnięciu myszy.

Instrukcja window.draw(player)  jest legalna, ponieważ klasa Player jest dziedziczona po klasie Drawable oraz Transformable (więcej informacji o dziedziczeniu po tych klasach znajdziesz w kursie podstawowym SFML na moim blogu).

Przejdźmy teraz co nas bardziej interesuje i to co jest obecnie najbardziej rozbudowane, czyli klasa Player:

Gracz posiada status, czyli informację o tym, czy np. jest w spoczynku. Resztę zmiennych wyjaśnię w miarę jak będziemy ich używać.

W konstruktorze wczytujemy naszą teksturę oraz przypisujemy ją do sprite’a. Kolejnym krokiem jest ustawienie odpowiedniej klatki animacji, w IntRect podajemy argumenty: pierwsze dwa to pozycja x i y na teksturze, od której będzie pobierany mniejszy kwadrat (klatka animacji). Kolejne dwa to szerokość i wysokość klatki.

setOrigin służy do ustawienia punktu wg którego będziemy poruszali naszą postacią, obracali itd. Ja ustawiłem ją idealnie na środek.

Kolejny element to zmiana statusu postaci oraz ustawienie bazowych wartości prędkości i klatki animacji, którą właśnie się zajmiemy.

Tutaj zajmujemy się zmianą klatki animacji na odpowiednią. Chyba, że postać ma stać, wtedy pomijamy tą funkcję.

Metoda odpowiadająca za stanie nie wygląda specjalnie trudno:

Lecz ta odpowiadająca za chodzenie wymaga nieco więcej pracy.

Używamy tutaj sinusów i cosinusów, ponieważ chcemy aby postać poruszała się w kierunku, w którym patrzy. Z racji, że nasza postać zwrócona jest twarzą w górę to odwracamy naszego cosinusa za pomocą minusa (M_PI na makro zawarte w math.h).

Teraz zmienimy delikatnie update, ponieważ tam napiszemy kod dzięki któremu nasza postać będzie zawsze skierowana w kierunku myszy:

Pierwszym krokiem jaki robimy to policzenie wektora pomiędzy pozycją myszy i interesującego nas obiektu, czyli środkiem gracza.

Następnym elementem jest policzenie kąta za pomocą funkcji atan2.

Z racji, że ta funkcja zwraca wynik w radianach zamieniamy je na stopnie w kolejnej linii, a poprzez dodanie 90 otrzymujemy poprawny kąt i od teraz obiekt obraca się poprawnie. Na końcu ustawiamy odpowiednią rotację.

Aby obracanie działało poprawnie i bez zacinania przenieśmy zegar z animacją do klasy Player.

Oczywiście można naszą animację jeszcze dopracować, np poprawiając szybkość postaci i zmieniając czas trwania klatki na taki, który bardziej by pasował do animacji, ale zarówno to jak i np dodanie innych animacji pozostawiam Wam.

Kod źródłowy z tej lekcji:

>>Pobierz<< | >>GitHub<<