.git

Wstęp do systemu kontroli wersji wraz z przykładową konfiguracją przenośnego repozytorium.

W tym wpisie zajmiemy się czymś co prędzej, czy później przyda się każdemu programiście, czyli systemem kontroli wersji, a konkretniej o git’cie.

To proste narzędzie pozwala na monitorowanie zmian w projekcie i w razie potrzeby na ich łatwe cofnięcie (np. poprzednia wersja była lepsza), jest także przydatne w momencie gdy projekt piszemy w grupie i chcielibyśmy zadbać o to aby każdy członek zespołu mógł pracować na tej wersji kodu, która jest aktualna.

Wysiłek potrzebny do korzystania z .git’a jest nikły, a korzyści są olbrzymie, jeżeli ktoś jest ciekawy czym dokładnie jest system kontroli wersji, czy też git to odsyłam do polecam poczytać o tym sobie samemu.

 

Podstawy


Instalacja

Aby móc używać git’a to musimy sobie go na początku pobrać, w przypadku systemów opartych na Debianie wystarczy wpisać komendę:

W przypadku innych Linuksów zmienia się jedynie ta część komendy służąca do pobierania i instalowania paczek.

Jeżeli jesteście użytkownikowi Windowsa, to polecam pobrać Wam tego „klienta”, przy procesie instalacji zalecam zostawienie opcji domyślnych.

 

Tworzenie repozytorium

By utworzyć repozytorium udajemy się do folderu projektu następnie w nim klikamy PPM i wybieramy Git Bash Here, teraz powinna nam się pojawić pusta konsola Git’a.

git-scrn1

Tworzenie repozytorium odbywa się przy użyciu komendy:

W przypadku pomyślnego utworzenia repozytorium w folderze powinien się pojawić ukryty folder „.git”, a w konsoli powinniśmy zobaczyć komunikat: „Initialized empty Git repository in <ścieżka pliku projektu>/.git/”.

 

Dodawanie plików do repozytorium

Obecnie co prawda posiadamy repozytorium, jednak jest puste. Aby dodać nowy plik do repozytorium należy wpisać:

Jeżeli chcemy dodać wszystkie pliki znajdujące się w tym folderze (a także w podfolderach), to zamiast nazwy pliku piszemy ‚.’ (kropkę). Możemy także przy użyciu ‚*’ dodać pliki składające się z pewnej frazy, np.:

 

Sprawdzenie stanu plików

Dość przydatną komendą jest $ git status  która pokazuje, które pliki zostały dodane do repozytorium (na zielono pokazuje te, które zostaną zaktualizowane przy najbliższym commit’e, na czerwono te które nie są ignorowane, a ich zmiany nie zostały uwzględnione).

git-scrn2

 

Lista ignorowanych plików

Nie da się ukryć, że po prostu wielu plików nie będziemy chcieli dodawać do repozytorium, a dodawanie ich pojedynczo jest po prostu niewygodne. Jeżeli mamy takie pliki, to możemy ich nazwy, czy wzorce umieścić w pliku o nazwie „.gitignore”, a sam plik należy umieścić w głównym folderze projektu.

Najprościej jest go utworzyć przy użyciu komendy $ touch .gitignore.

Jeżeli nie chcemy w swoim repozytorium plików „.png” to w tym pliku piszemy:

W sieci jest mnóstwo gotowych plików do ignorowania plików tworzonych przez IDE, np. w przypadku projektu tworzonego dla Visual Studio ignoruje się następujące pliki:

Od teraz te pliki nie będą uwzględniane przez git’a.

 

Zatwierdzanie zmian

Do tej pory nie zapisaliśmy żadnych zmian, a jedynie dodawaliśmy te rzeczy, które chcielibyśmy uwzględnić przy najbliższej aktualizacji, aby zatwierdzić zmianę piszemy: git commit -m 'nazwa commita' lub git commit , jeżeli chcemy zobaczyć log plików, które zostaną zmienione w repozytorium.

Po uruchomieniu krótszej wersji komendy ukaże nam się „okno”

git-scrn3

Widzimy tutaj listę plików, które zostaną dodane/zmienione w repozytorium. Z racji, że każdy commit musi mieć swoją nazwę to musimy wejść w tryb wstawiania (klikamy I na klawiaturze), dzięki czemu możemy mu nadać nazwę. Następnie musimy wyjść z trybu wstawiania przy użyciu [Esc] oraz wpisujemy „:wq” w konsoli, aby zapisać zmiany i wyjść z tego widoku, co zatwierdzamy klawiszem [Enter].

Jeżeli teraz wywołasz $ git status, to powinieneś ujrzeć komunikat mówiący o tym, że wszystkie zmiany zostały naniesione do lokalnego repozytorium:

 

Pracowanie na kopii

Każde repozytorium posiada tzw „branch’e”, które pozwalają pracować na kopii kodu, tak że zmiany są wciąż widoczne w repozytorium, ale nie oddziałują na główną (master) i najważniejszą „gałąź” projektu bezpośrednio. Przydaje się to np. gdy pracujesz nad nowym featerem, czy naprawą bug’u, dzięki czemu reszta zespołu nie musi się martwić tym, że to co robisz w jakiś sposób będzie oddziaływało na ich pracę. Gdy skończysz to możesz nanieść zmiany z twojego branch’a z powrotem do głównego, przy użyciu jednej komendy (pomijając sytuacje gdy występują konflikty).

Tworzenie nowego branch’a odbywa się przy użyciu linii: $ git branch <nazwa>

Aby zmienić aktywny branch, należy wpisać git checkout <nazwa>. Praca na nowym branchu działa dokładnie tak samo, jak poprzednio. Najlepiej zilustruje do przykład:

Utwórzmy nowy branch o nazwie Test. Następnie przełączmy się do niego i utwórzmy teraz nowy plik o nazwie „test.txt”, a także zatwierdźmy nasze zmiany przy użyciu commit’a.

Zauważ co się stanie w momencie gdy przełączysz się teraz z powrotem na master’a ( $ git checkout master), plik test.txt zniknął! Jeżeli wykonaliśmy jakieś zmiany na reszcie repozytorium to zastalibyśmy je w dokładnie tym stanie, przy jakim  je kopiowaliśmy.

Załóżmy, że dodaliśmy nowy feature i chcielibyśmy scalić nasz brach, z jakimś innym. Wtedy przechodzimy do tego branch’a, do którego chcemy nadpisać zmiany (w naszym przypadku do master’a) oraz używamy komendy: $ git merge <nazwa>  (w przykładzie zamiast <nazwa> piszemy Test).

Czasami może się zdarzyć, że ktoś zmieni branch’a, do którego chcielibyśmy przenieść naszego branch’a (np. chcemy przenieść zmiany z Test do master, lecz ktoś w między czasie naniósł zmiany w tych samych plikach co my i naniósł je do master) i otrzymamy informację o konflikcie. Wtedy należy skorzystać z narzędzia do rozwiązywania konfliktów.

 

Manipulacja commit’ami

Skoro już wiemy jak w najprostszy sposób możemy używać repozytorium to zajmijmy się czymś ciekawszym.

Załóżmy, że przez przypadek przy robieniu commit’a dodaliśmy zbyt wiele plików. Aby usunąć dowolny plik z poczekalni należy użyć

$git reset HEAD <nazwa_pliku>

.

(…)

 

Zdalne repozytorium


To wszystko co robiliśmy odbywało się lokalnie, jedną z fajniejszych rzeczy  jest możliwość korzystania z repozytorium przez sieć.

Aby sprawdzić jakie repozytoria zdalne są podłączone do naszego piszemy: $ git remote. Na początku nie powinniśmy mieć żadnych, dodawanie nowego odbywa się przy użyciu $ git remote add <nazwa> <adres>

Zazwyczaj zdalne repozytoria podają nam gotową komendę jaką powinniśmy się posłużyć aby zsynchronizować repozytorium online z lokalnymi.

Jeżeli zrobiliśmy commit’a i chcielibyśmy „pchnąć” zmiany na serwer to używamy komendy $ git push -<nazwa_remote> <nazwa_branch>.

Aby pobrać wszelkie zmiany do naszego lokalnego repozytorium to robimy to przez użycie $ git fetch a następnie $ git pull.

Wskazówki odnośnie korzystania z git’a


Korzystać z systemu kontroli wersji można na wiele sposobów, jednak chciałbym się podzielić z Wami kilkoma (dość oczywistymi) wskazówkami.

  • do repozytorium dodajemy jedynie działające wersje projektu, tzn takie które się kompilują (pomaga to zachować pewny porządek, dzięki czemu nie trzeba się zastanawiać czy dana wersja jest działająca, czy nie);
  • załóżmy, że mamy już zdalne repozytorium wtedy prace nad projektem wyglądają następująco:
    1. rozpoczynamy od pobrania aktualnej wersji repo (fetch i pull);
    2. jeżeli kończymy prace i mamy kompilujący się kod to aktualizujemy repo (add, commit, push);
    3. prace nad poszczególnymi segmentami robimy na oddzielnych branch’ach;
  • nie wrzucamy do repozytorium zbędnych plików (np. osobistych ustawień pod kompilator, itp.).

 

Code ON!