Piszemy RPGo-Platformówkę (10) – Masz mój miecz!

Część pierwsza prac nad ekwipunkiem

Hej, dzisiaj zajmiemy się wprowadzeniem pomysły ekwipunku (a raczej jego zaimplementowaniem), właściwe jego wdrożenie do gry ukrywa się w kolejnej części (….) i moją tarczę!

Omawiany kod dotyczy zmian do wizualizowanych [tutaj], a demo można pobrać [stąd].

Planujemy


Przed rozpoczęciem właściwej pracy należy zastanowić się nad tym jak sam ekwipunek powinien wyglądać i odpowiedzieć sobie na pytanie: czym właściwie jest ekwipunek?

Po chwili zastanowienia jesteśmy w stanie stwierdzić, że jest to zbiór (lista) rzeczy, które posiada gracz. Mogą składać się na nie np. pieniądze oraz przedmioty różnego rodzaju, np: broń, pancerz, jedzenie, mikstury, itd.

Sam ekwipunek, czy raczej plecak może mieć nałożone ograniczenie w postaci maksymalnej masy jaką możemy udźwignąć, co za tym idzie narzucamy na przedmioty wymaganie dotyczące ich uogólnienia do pojedynczej, abstrakcyjnej klasy posiadającej pewne wspólne cechy.

Ekwipunek (Wiedźmin 3)

Zacznijmy od „góry” i zacznijmy zastanawiać się jak będzie wyglądał ekwipunek, aby „zejść” do pojedynczego przedmiotu.

Ekwipunek

Jak wspomniałem wcześniej – ekwipunek to zbiór przedmiotów. Mogą być przypisane do np. gracza, ale mogą tworzyć także osobny przedmiot np. plecak. W ogólnej postaci widzimy go jako listę przedmiotów wraz z maksymalną pojemnością (wg wagi) oraz osobnym slotem na zebrane złoto.

Dalszymi szczegółami zajmiemy się przy części z kodem.

Przedmiot

Sam przedmiot jest o wiele ciekawszy, co warto przy nim zauważyć to posiada:

  • własną nazwę i opis,
  • swój zestaw właściwości (np. używalny, jadalny, ekwipowalny jako broń itp) i mogą się one ze sobą łączyć,
  • jakość (unikalność), np: „zepsuty”, „zwykły”, „epicki” – wpływa ona na bonus (także negatywny) związany ze sposobem użycia przedmiotu,
  • wartość (oczywiste),
  • wagę (oczywiste),
  • sposób użycia – nieważne czy ogranicza się to do wyekwipowania przedmiotu, czy wypicia mikstury leczniczej.

Oprócz tego przedmiotu mogą posiadać swoje własne własności i powinny posiadać ogólny interfejs umożliwiający ich użycie z klasy podstawowej.

Dokładniej przedmiotom przyjrzymy się już za chwilę.

Daj mi miecz!


Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia zacznijmy dokładniej przyglądać się nowym feature’om (wraz z pisaniem kodu), tym razem zaczniemy od Przedmiotów.

Klasa Item

Przedmiot jest implementowany przez abstrakcyjną klasę Item łączącą wspólne funkcjonalności każdego przedmiotu, prezentuje się ona następująco:

W powyższym listingu celowo pominąłem implementacje metod, którymi zajmiemy się za chwilę, gorąco zachęcam się do samodzielnego zapoznania się z powyższym listingiem, szczególną uwagę należy zachować przy komentarzach które wyjaśniają parę pomysłów (i tak wrócimy do nich za chwilę, ale lepiej zrozumieć pewne idee samemu).

Jeżeli przeczytałeś powyższy listing jak prosiłem, to widzisz że idee są kalką z tego co opisałem wcześniej. Objaśnienia zacznę od metod po kolei, dopiero na końcu objaśnię jeszcze raz ideę blokowania przedmiotów (useLock).

Uwaga! Poniższe objaśnienie nie zawiera omówienia każdej metody, analizę tych najprostszych zostawiam jako zadanie domowe ;)

Właściwości przedmiotów

W omawianej implementacji zakładam, że przedmioty mogą posiadać własności, które mogą decydować o ich sposobie użycia, a same własności mogą się łączyć, np. możemy stworzyć przedmiot (pałkę), który możemy założyć (EQUIPABLE) jako broń (WEAPON) albo jako zbroję w miejscu tarczy (ARMOUR).

W tym celu powstał zestaw łączących się opcji, samą ideę czegoś takiego opisywałem [tutaj]. W przypadku tej implementacji napisałem API obsługujący ten feature:

Jakość przedmiotów (oraz psucie i naprawa)

Ten feature odpowiada za mnożenie statystyk danego przedmiotu, każdy stopień jakości to wartość mnożnika bonusu uzyskiwanego z posiadanej jakości, np. jeżeli mikstura życia bazowo odnawia 10HP, ale jest jakości SUPER to w efekcie odnowi 20HP. Z kolei mikstura, która jest zepsuta (BROKEN) nie będzie mogła być użyta i będzie wymagała naprawy.

Używanie przedmiotów

Jak wspomniałem w poprzednim rozdziale metody mogą posiadać wiele funkcjonalności oraz ogólnie mogą być użyte na wiele sposobów. Metoda Use() nie stara się implementować ich wszystkich (tym zajmą się klasy dziedziczące po tej klasie), tutaj jedynie weryfikujemy poprawność kontekstu użycia, a więc: jeżeli przedmiot jest zepsuty, albo chcemy użyć jedzenie jako broń (a nie powinniśmy móc) to uniemożliwiamy taką akcję w zarodku.

Blokowanie przedmiotów

Jest to feature obchodzący poniekąd problem z rzeczami, które możemy „stackować” (i mogą się zużywać), a więc np posiadać w jednym slocie wiele przedmiotów tego samego typu.

Na czym polega problem: z racji, że przedmioty nie muszą być używane bezpośrednio przez postać gracza oraz mogą być używane na wiele sposobów (np przez kliknięcie w UI), to nie mogą po prostu zwrócić wartości (np. Use() dla mikstury mogłoby zwracać ilość życia do odnowienia). Samo zwrócenie wskaźnika bonusu odbywa się przez użycie metody GetStatsMultiplier().

Problem pojawia się w sytuacji, gdy mamy zużywalne przedmioty i zużyjemy je wszystkie. Wtedy nie możemy zniszczyć samego obiektu przedmiotu od razu, tylko powinniśmy zaczekać aż odpowiedni obiekt pobierze samą wartość (innymi słowy: obiekt nie może zostać zniszczony pomiędzy wywołaniem Use() oraz GetStatsMultiplier()).

Myślę, że teraz idea „blokowania” przedmiotów powinna być bardziej jasna, w razie czego pytajcie w komentarzach ;)

Klasa Equipment

Ta klasa jest zdecydowanie prostsza od klasy Item, składa się na nią zaledwie słownik i interfejs umożliwiający operowanie na ekwipunku.

Ponownie jak poprzednio zachęcam do samodzielnej analizy.

Uwaga! Poniższe objaśnienie nie zawiera omówienia każdej metody, analizę tych najprostszych zostawiam jako zadanie domowe ;)

Unikalność przedmiotów

Pewnie co uważniejsi zauważyli, że każdy przedmiot posiada własne ID, które jednak nie było używane w klasie Item. ID będzie służyło nam do identyfikacji w danym ekwipunku i co ważne: jest unikalne w obrębie tylko jednego ekwipunku! A więc możliwa jest sytuacja gdy dwie postaci posiadające przedmioty będą miały przedmioty z tym samym ID.

Dodawanie przedmiotów

Jest to trywialny feature, którego zadaniem jest sprawdzenie czy posiadamy odpowiednią ilość miejsca oraz jego zaktualizowanie w przypadku gdy mamy odpowiednią ilość miejsca.

Oprócz tego warto zauważyć, że to tutaj przydzielane jest ID do przedmiotów oraz że przedmioty tworzą pewną hierarchię i są przypisane jako dzieci tablicy wszystkich przedmiotów w ekwipunku

Usuwanie przedmiotów

Usuwanie przedmiotów jest nieco trudniejsze, ponieważ wymaga sprawdzenia czy dany przedmiot powinien zostać zniszczony (np. w przypadku jego zużycia), czy też pozbywamy się go tylko z ekwipunku (np. został wyrzucony z ekwipunku, sprzedany – więc fizycznie jest wciąż dostępny w świecie gry).

ItemFood – przykład

Jako przykład klasy korzystającej z powyższych featerów stworzyłem klasę ItemFood, której implementacja prezentuje się następująco:

Jest to dość prosty przykład, widzimy tutaj wrapper na metodę Use() w postaci metody Eat(), która zajmuje się skonsumowaniem potrawy i zablokowaniem jej przed zniszczeniem. Nawet pobieżna analiza powyższego listingu powinna wystarczyć do zrozumienia powyższej klasy ;)

Podsumowanie


To tyle jeżeli chodzi o ten wpis, jak widzicie sam ekwipunek może być dość rozbudowany. W razie niejasności, wątpliwości, pomysłów – piszcie.

W kolejnej części zajmiemy się łączeniem ekwipunku GUI (a więc tego co dzisiaj zrobiliśmy) z samą grą, a więc umożliwimy podnoszenie przedmiotów, interakcję z nimi oraz zintegrujemy wcześniej napisaną broń z nowym systemem.

Na koniec tradycyjnie zachęcam do pobrania dema (link powyżej, ekwipunek można podejrzeć pod klawiszem [I]), komentowania, śledzenia bloga przez social-media oraz dzielenia się nim ze znajomymi.

Code ON!